همه داوطلبی ها

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۵ - ۱۴:۵۸ kabul
Background image

کرایه دهی موازی 26 جریب زمین ملکیت وزارت دفاع ملی واقع (ولسوالی دند ولایت کندهار) برای مدت 5 سال

وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط (اشخاص حقیقی و حکمی مطابق رهنمود شرطنامه) دعوت به عمل میآورد تا در پروسه داوطلبی قرارداد سپردن 1 ملکیت وزارت دفاع ملی، که مشخصات آن درج جدول . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۵ - ۱۴:۵۶ kabul
Background image

تهیه و تدارک (4)قلم ماشین آلات بخش طبی مورد ضرورت قوماندانیت صحیه ستردرستیز از بابت سال مالی 1402

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت دفاع ملی درنظر دارد پروژه  تهیه و تدارک (4)قلم ماشین آلات بخش طبی مورد ضرورت قوماندانیت صحیه . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۵ - ۱۳:۴۰ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد یک قلم کمپل قول اردو 215 عزم برای سال مالی 1402

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک یک  قلم کمپل پشمی رنگ عسکری سبز ضرورت قوماندانی . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۵ - ۹:۱۵ kabul
Background image

اعطاءقرارداد تهیه وتدارک(31)قلم رنگ باب وکارترج هابرای پرنترهاوماشین های فوتوکاپی قول اردو های ساحوی وجزوتام های مرکزی ریاست مخابره ستردرستیزوزارت دفاع ملی

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ا.ا.ا درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه وتدارک(31)قلم رنگ باب وکارترج هابرای پرنترهاوماشین های . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۵ - ۹:۱۳ kabul
Background image

اعطاءقرارداد (4)قلم باطری و(6)تایر باب وسایط (رنجر-فوردایفرست –انترنشل-تریلر)ضرورت قطعات وجزوتام های اردوی ملی وزارت دفاع ملی

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ا.ا.ا درنظردارد.

اعطاءقرارداد (4)قلم باطری و(6)تایر باب وسایط (رنجر-فوردایفرست –انترنشل . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۵ - ۹:۱۱ kabul
Background image

اعطاءقرارداد (1)قلم کمپل پشمی رنگ عسکری ضرورت قطعات وجزوتام های مرکزی وزارت دفاع ملی

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ا.ا.ا درنظردارد.

اعطاءقرارداد (1)قلم کمپل پشمی رنگ عسکری ضرورت قطعات وجزوتام های مرکزی . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۹/۱۴ - ۹:۴۹ kabul
Background image

قرارداد  پروژه تهیه و تدارک (1) قلم کمپل پشمی رنگ عسکری سبز دولا ضرورت قطعات وجزوتام های قول اردوی قوائی هوائی  ازبابت سال مالی1402

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت دفاع ملی درنظر دارد قرارداد  پروژه تهیه و تدارک (1) قلم کمپل پشمی رنگ عسکری سبز دولا ضرورت قطعات . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۹/۱۴ - ۹:۴۸ kabul
Background image

قرارداد  پروژه تهیه و تدارک (1) قلم کمپل پشمی رنگ عسکری سبز دولا ضرورت قطعات وجزوتام های فرقه شهید آفتاب  ازبابت سال مالی1402

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت دفاع ملی درنظر دارد قرارداد  پروژه تهیه و تدارک (1) قلم کمپل پشمی رنگ عسکری سبز دولا ضرورت قطعات . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۹/۱۴ - ۹:۴۶ kabul
Background image

تهیه و تدارک (1) قلم کمپل پشمی رنگ عسکری سبز دولا ضرورت قطعات وجزوتام های قول اردوی 217عمری  ازبابت سال مالی1402

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت دفاع ملی درنظر دارد قرارداد  پروژه تهیه و تدارک (1) قلم کمپل پشمی رنگ عسکری سبز دولا ضرورت قطعات . . .

Pagination