سمع شکایات

 

مسئولین در وزارت دفاع ملی و همچنان مسئولین واعضای کمیسون تصفیه صفوف، به هموطنان خود در مرکز و ولایات اطمینان میدهند که در مورد شناسائی اشخاص که باعث اذیت و آزار شان می گردند، به شماره رایگان (196) جهت رسیدگی به شکایات مستند در تماس شوند.

ضمناً از شهروندان عزیز و متدین تقاضا بعمل می آید تا با حوصله مندی در این راستا مارا کمک و یاری رسانند.

هموطنان  شرافتمند عزیز ما میتوانند به حوزات شرق و غرب به شماره واتساپ های ذیل در تماس شوند.

حوزه شرق:  مولوی عبدالله "عثمانی" 0093703513114

حوزه غرب:  مولوی فضل الله  0093708583119

قابل یاد آوریست که شماره مسئول عمومی سمع شکایات قبلاً از طریق رسانه ها همگانی شده است.

با حفظ محرمیت و هویت شما به اسرع وقت اقدامات لازم صورت گیرد.

ایمیل:

ig.nokariwali@mod.gov.af

PBX PBX موبایل
0202661900 0202661907 0729090951
0202661896 0202661947 0731090961
0202661948 0202670331 0771111370
0202661926 0202671980 0703355355