کشف و ضبط ۱۲ میل اسلحه مختلف النوع توسط منسوبین قول اردوی ۳۱۳ مرکزی

web_admin

منسوبین قهرمان کشف و استخبارات قول اردوی ۳۱۳ مرکزی طی راپورهای کشفی به تعداد ۱۲ میل اسلحه مختلف النوع را از بخش های مربوطات ولایت کابل، کشف و ضبط نمودند.

اسلحه بدست آمده: ۱ میل ام فور، ۲ میل ام شانزده، ۴ میل کلاشینکف، ۴ قبضه تفنگچه، ۱۲ عدد شاجور و ۱ عدد نارنجک انداز را شامل می باشد.