همه داوطلبی ها

شنبه ۱۴۰۱/۹/۵ - ۱۲:۴۶
Background image

تصمیم اعطاءقرارداد (143) پایه کمره های امنیتی در(9) گارنیزیون های مرکزی باتمام تجهیزات تخنیکی وملزمات آن ضرورت ریاست کشف استخبارات ستردرستیزوزارت دفاع ملی سال مالی 1401

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.اعطاءقرارداد (143) پایه کمره های امنیتی در(9) گارنیزیون های مرکزی باتمام . . .

شنبه ۱۴۰۱/۹/۵ - ۱۲:۴۰
Background image

پروژه تهیه و تدارک تعداد(17) قلم وسایل و مالزمه انجنیری ضرورت قطعات مرکزی وجزوتام های ساحوی ریاست انجینری ستردرستیزوزارت دفاع ملی برای سال مالی 1401

بدینوسیله به تاسی ازفقره دوم ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد اعطاء   

پروژه تهیه و تدارک تعداد(17) قلم وسایل و مالزمه انجنیری ضرورت . . .

شنبه ۱۴۰۱/۹/۵ - ۱۲:۳۴
Background image

اعلان تصمیم اعطا قرار داد (2) قلم مواد خوراکه حیوانی ضرورت سال ۱۴۰۱

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت دفاع ملی درنظر دارد قرارداد  تهیه وتدارک (2)قلم مواد خوراکه حیوانی باکیفیت ضرورت مدیریت زراعت و . . .

شنبه ۱۴۰۱/۹/۵ - ۱۲:۲۵
Background image

اعلان تصمیم اعطا قرارداد ذغال سنگ و چوب ارچه درگیران ضرورت سال مالی ۱۴۰۱

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت دفاع ملی درنظر دارد قرارداد  تهیه وتدارک ذغال سنگ وچوب ارچه درگیران جهت تسخین پرسونل ضرورت قطعات . . .

شنبه ۱۴۰۱/۸/۲۱ - ۱۵:۶
Background image

تهیه و تدارک چهار قلم میوه تازه ضرورت قطعات جزوتام های قول اردوی۲۰۹ الفتح

تهیه و تدارک چهار قلم میوه تازه ضرورت قطعات جزوتام های قول اردوی ۲۰۹ الفتح 
 

شنبه ۱۴۰۱/۸/۲۱ - ۱۴:۵۳
Background image

تهیه و تدارک سه قلم مواد اعاشوی )تخم مرغ ،قیماق وکیک باکیفیت( موردضرورت قطعات ،جزوتامها،قول اردو ۲۰۷ الفاروق وزارت دفاع ملی

تهیه و تدارک سه قلم مواد اعاشوی )تخم مرغ ،قیماق وکیک باکیفیت( موردضرورت قطعات ،جزوتامها،قول اردو ۲۰۷ الفاروق وزارت دفاع ملی

چهارشنبه ۱۴۰۱/۸/۱۸ - ۹:۱۳ Kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاقرارداد تهیه و تدارک 28 قلم رنگباب وکارترج ها برای پرنتر ها وماشین های فوتو کاپی

پیرامون اطلاعیه تصمیم اعطاقرارداد تهیه و تدارک 28 قلم رنگباب وکارترج ها برای پرنتر ها وماشین های فوتو کاپی ازجمله (16) قلم لات سوم  قطعات وجزوتامهای مرکزی برای سال مالی1401.

لطفاً . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۸/۱۷ - ۱۰:۲۲
Background image

اعلان تصمیم اعطاء قرار داد چهار قلم میوه تازه در هفت لات سال 1401

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت دفاع ملی درنظر دارد قرارداد  تهیه و تدارک چهار قلم میوه تازه ضرورت قطعات جزوتام های مرکزی و قول . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۸/۱۷ - ۱۰:۱۲ Kabul
Background image

پیرامون اطلاعیه اعطای قرارداد یک قلم نان خشک از بابت سال مالی 1401

خواهشمندیم مضمون ذیل را جهت نشر از طریق  وبسایت به ریاست محترم ارتباطات ستراتیژیک عامه وزارت دفاع ملی ارسال خواهند فرمود.

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع . . .

Pagination