۷۰ تن مجاهدین لوا اول قول اردوی ۲۰۳ منصوری از کورس انجينری (RCC) فارغ شدند

s.mohmand

 به تعداد ۷۰ تن مجاهدين لوا اول قول اردو ۲۰۳  منصوری امروز طی مراسمی از کورس فنی و مسلکی انجينری (RCC) يا کشف و خنثی سازی انواع مختلف ماین ها فارغ شدند.

 در این مراسم قوماندان لوا مذکور حافظ عبدالرشید "عمری "، آمر تعلیم و تربیه لوا مولوی نورولی "وحدت " و جمعی از مسئولین و مجاهدین حضور داشتند.

 مسئولین در سخنان خود از زحمات مجاهدین قدردانی نموده و نيز آنان را به مسؤلیت های آینده شان متوجه ساختند، در پايان مراسم به فارغين تصديق نامه ها هم تفويض شد.