پیرامون اطلاعیه اعطای قرارداد یک قلم نان خشک از بابت سال مالی 1401

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

Location Kabul

خواهشمندیم مضمون ذیل را جهت نشر از طریق  وبسایت به ریاست محترم ارتباطات ستراتیژیک عامه وزارت دفاع ملی ارسال خواهند فرمود.

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد یک قلم نان خشک از آرد غنی شده ضرورت مجاهدین وزارت دفاع ا.ا.ا برای شش ماه اخیر سال مالی 1401 از روش داوطلبی باز  به شکل چهار چوبی دارای نمبرتشخصیه : (MOD-1401-G-Q0022-21205)

درلات اول به قیمت مجموعی مبلغ(276,169,005) افغانی با شرکت تجارتی رضوان رحیم کریمی ناحیه4، مرکز کابل

درلات دوم به قیمت مجموعی مبلغ(79,540,440) افغانی با شرکت تجارتی اینارموس تاون ناحیه12 مرکز کابل

درلات سوم به قیمت مجموعی مبلغ(87,043,404) افغانی با شرکت لوژستیکی محمد داود امانی سرک5 مارکیت مرکز کابل

درلات چهارم به قیمت مجموعی مبلغ(84,051,240) افغانی با شرکت تجارتی جان ندا لمیتد مارکیت قمر، مرکز هرات

درلات پنجم به قیمت مجموعی مبلغ(82,547,640) افغانی با شرکت تجارتی جان ندا لمیتد مارکیت قمر، مرکز هرات

درلات ششم به قیمت مجموعی مبلغ(87,208,800) افغانی با شرکت لوژستیکی غنی قیوم جاده تربت جان، مرکز فاریاب

درلات هفتم به قیمت مجموعی مبلغ(84,953,400) افغانی با شرکت لوژستیکی اقراء جاده لشکرگاه ، مرکز هلمند

درلات هشتم به قیمت مجموعی مبلغ(118,283,200) افغانی با شرکت تجارتی انور عباسی چهاراهی گل سرخ مرکز کابل

ذریعه حکم نمبر(2235) مورخ 12/03/1444 مقام محترم وزارت دفاع ملی تائید گردیده است :

در صورتیکه اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه  اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشراین اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طورکتبی توام بادلایل آن به ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا بروفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقدقرارداد نبوده والی تکمیل معیاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۳ - ۱۱:۴۳ Kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاءقرارداد تهیه وتدارک 40 قلم پرزه جات اتومات پرنتر،فوتوکاپی ،کاپیرها وکمپیوت

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد پروژه تهیه وتدارک 40 قلم پرزه جات اتومات پرنتر،فوتوکاپی . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ - ۹:۳۷
Background image

اطلاعیه اعطای قرارداد 126 قلم پرزه جات وسایط ثقیله 

 

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک 126 قلم پرزه جات وسایط ثقیله انجنیری ضرورت  قو . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ - ۹:۲۵ kabul
Background image

تهیه وتدارک (5) قلم ازجمله (7) قلم تجهیزات عصری وکمپیوتری موردضرورت ریاست مخابره

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت دفاع ملی درنظر دارد قرارداد  تهیه وتدارک (5) قلم ازجمله (7) قلم تجهیزات عصری وکمپیوتری موردضرورت . . .

Back to tenders