اطلاعیه اعطاء قرارداد لاتهای اول، دوم، پنجم، ششم و هشتم پروژه تهیه و تدارک 13 قلم حبوبات ضرورت سال 1403 وزارت دفاع ملی(نه لات)

web_admin

Publish Date

Closing Date

Location kabul

ریاست تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان در نظر دارد تا به نمایندگی از وزارت محترم دفاع ملی لات های ذیل قرارداد پروژه تهیه و تدارک 13 قلم حبوبات ضرورت سال 1403 وزارت دفاع ملی(نه لات) دارایی شماره داوطلبی NPD/MoD/1403/NCB/G-009، را به شرکت ذیل اعطا نماید:

شماره

لات

نام داوطلب برنده

نمبر جواز فعالیت داوطلب برنده

آدرس داوطلب برنده

قیمت مجموعی

1

اول

کوپراتیف اردوی ملی

D-81866

شش درک، مرکز کابل، افغانستان

حداقل: 461,892,577.32

حداکثر: 615,850,763.25 افغانی

3

دوم

تجارتی و لوژستیکی نوروز و پسران لمیتد

0101-7139

سرک چندول، مندوی کابل، افغانستان

حداقل: 112,818,202.89

حداکثر: 150,424,263.99 افغانی

4

پنجم

تجارتی و لوژستیکی نوی سمیر بشیر لمیتد

0101-15389

باغ قاضی ناحیه 1 شهر کابل

حد اقل: 114,981,881.06

حداکثر: 153,309,179.38 افغانی

5

ششم

شرکت خدمات لوژستیکی شاه جهان رحمانی

72684

مرکز فاریاب، میمنه، فاریاب

حداقل: 116,913,351.25

حداکثر: 155,884,468.27 افغانی

6

هشتم

شرکت تجارتی وارث هارون لمیتد

48891

سرک چهار انصاری شهر نو کابل

حداقل: 89,532,717.75

 حداکثر: 119,376,957.75 افغانی

 اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات به ریاست تدارکات ملی ارائه نمایند.

آدرس: آمریت تسهیلات تدارکاتی، معاونیت تخنیکی، ریاست تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور،  پشتونستان وات، کابل – افغانستان.

یادداشت: این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

More tenders

یکشنبه ۱۴۰۳/۳/۶ - ۱۴:۳
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک 7 قلم ملحقات بستر ضرورت قطعات و جزوتام های مرکزی و قول اردوهای ساحوی اردوی اسلامی ملی

 

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود:

ریاست تدارکات ملی اداره امور ا.ا.ا به نماینده گی از وزارت محترم دفاع ملی در نظر دارد، پروژه . . .

شنبه ۱۴۰۳/۳/۵ - ۱۵:۱ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 2 قلم تیل دیزل و پطرول ضرورت قطعات و جزوتام های مرکزی و قول اردوهای ساحوی وزارت دفاع ملی

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود:

ریاست تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان در نظر دارد تا به نمایندگی از . . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۳ - ۱۱:۱ Kabul
Background image

پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 194 قلم پرزه جات مختلف النوع وسایط ثقیله انجنیری ضرورت قول اردو (209) الفتح از بابت سال مالی 1403

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 194 قلم پرزه جات مختلف النوع وسایط ثقیله انجنیری ضرورت قول اردو (209) الفتح از . . .

Back to tenders