ترمیم ده‌ها عراده تانک هاموی در قول اردوی ۲۱۵ عزم

web_admin

به تعداد ۱۲۵ عراده تانک هاموی  در ورکشاپ های مدیریت تخنیک و اسلحه کندک حمایوی قول اردوی ۲۱۵ عزم که ۲۰ عراده آن هاموی آمبولانس می باشند ترمیم و آماده استفاده قرار گرفت.

منسوبین اردوی اسلامی ملی، متعهد به حفاظت اجناس و وسایط بیت المال می باشند.