ترمیم و فعال سازی سه بال طیاره دیگر در قوماندانی قوای هوایی وزارت دفاع ملی 

s.mohmand

با تلاش های شبانه روزی انجینران و منسوبین قوماندانی قوای هوایی وزارت دفاع ملی، 3 بال طیارات دیگر نوع:
- AN32_B355
- AN32_B350
- AN26_350
ترمیم و آماده ی پرواز قرار گرفت. 

همچنان، روند ترمیم و فعال سازی سایر طیارات تخریب شده و غیر فعال در قطعات و جزوتام های وزارت دفاع ملی، توسط انجینران و تخنیک کاران با احساس افغان نیز جریان دارد.