حقانیت نبرد منسوبان ملی دفاعی و امنیتی کشور، تامین صلح و امنیت دایمی در کشور است

zia_omid
شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ - ۷:۵۱

صلح یک عطیه خداوندی است که برای بندگانش آن را ارزانی داشته، و تاکید نموده است تا انسان برای زندگی مرفه و آرام خویش، آن را در اولویت کاری زندگی شان قرار دهند. این یک حقیقت انکار ناپذیر است که زندگی مملو از خوشبختی و سعادت در یک جامعه در گرو برقراری صلح نهفته است.

صلح که یکی از مبرم ترین و مهم ترین ضروریات انسان ها را در روی زمین تشکیل میدهد. باید به آن توجه جدی صورت گیرد و بخاطر تحقق آن آمادگی های لازم و جدی روی دست گرفته شود تا هیچ گونه کوتاهی در راستای استحصال آن بوجود نیاید.

مردم متدین کشور عزیز مان افغانستان بیش چهار دهه میشود که در آتش خانمانسوز جنگ های تحمیلی میسوزند، و دیگر مجالِ برای ادامه جنگ و خشونت در حوصله هیچ یک از آنها نیست. و مردم ما تحقق یافتن عملی پروسه صلح واقعی را در کشور از دل و جان پسندیده و دوست میدارند.

انسان هاییکه در جغرافیای کشور ما زیست و زندگی مینمایند حق دارند تا صلح و ثبات واقعی در وطن شان بوجود آید و منحیث بشر حق مسلم شان است تا در روی زمین از این عطیه بزرگ خداوندی استفاده نمایند.

اما دشمنان صلح و آرامش مردم افغانستان همیشه و به بهانه های مختلف سعی و تلاش مینمایند تا به خشونت و جنگ در کشور ما توسل جسته و نگذارند تا ملت درد دیده و رنج کشیده ما طعم شیرین امنیت و ثبات را بچشند. آنها با الهام گرفتن از باداران خارجی شان بقای خویش را در ادامه جنگ میبینند و با استفاده سوء از نام مقدس اسلام میخواهند مردم شریف و نجیب کشور ما را همه روزه به شهادت برسانند. اگر واقعاً آنها خواهان صلح و ثبات در کشور اند، باید دست از جنگ و خشونت کشیده به آتش بس که گام های نخستین رفتن به طرف یک صلح واقعی است تن در دهند. ولی دشمنان صلح و آرامش از کشتن مردم ملکی و بی گناه کشور ما دست بردار نشده و خون های بنده گان معصوم را به نا حق در این سرزمین میریزانند.

روی این ملحوظ منسوبان دلیر و با شهامت ملی دفاعی و امنیتی کشور بخاطر تامین امنیت سراسری و بوجود آمدن صلح و ثبات واقعی در کشور در سنگرهای داغ نبرد با دشمنان صلح و آرامش رزمیده و جان های شیرین شان را در این راه تا رسیدن به قله های موفقیت و پیروزی قربان مینمایند.

این یک حقیقت مبرهن است که این نیروها هیچگاهی طرفدار خشونت و جنگ نبوده و نیستند. نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور به مثابه فرزندان اصیل و راستین این وطن مبارزه مینمایند تا صلح و آرامش در سراسر کشور عزیز ما افغانستان حاکم شده و قاطبه ملت افغانستان با کمال اطمینان و با خاطر آرام بتوانند در زیر چتر سایه سار آن زندگی شبانه روزی خویش را ادامه دهند.

حقانیت نبرد نیروهای ملی دفاعی و امنیتی جز تامین امنیت، بوجود آوردن صلح و ثبات دایمی در کشور، حاکمیت ملی، تطبیق یکسان قانون بالای همه اتباع کشور چیز دیگری نبوده و  نیست.

اما این دشمنان مردم و وطن هستند که دست به جنگ و خشونت زده نمی گزارند تا یک صلح پایدار و امنیت دایمی در کشور ما بوجود بیاید و مردم ما با صمیمت در کنار هم زندگی نمایند. بر هر حال توقع و آرزوی همه مردم افغانستان اینست تا صلح و آرامش در کشور ما بوجود بیاید و شعله های خوشبختی و سعادت در قلوب افگار مردم خسته از جنگ ما به وضوح روشن گردد. امید وار هستیم که روزی با توکل به پروردگار، همت و بازوان توانای نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور دامنه های صلح و ثبات همیشگی در سراسر وطن ما هموار گردد.

ش «مددی»