قدرت و توانایی نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور ستودنی است

zia_omid
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ - ۱۳:۱۷

نیروهای دلیر و با شهامت ملی دفاعی و امنیتی کشور که در کانون های تعلیمی و آموزشی، اردوی ملی کشور دروس نظامی را با تمام توان و قدرت فیزیکی شان مطابق به ستندردهای بین المللی و جهانی فرا می گیرند، در واقعیت امر کار ساده و آسان نیست، آنها در تمرینات و تعلیمات صحرایی بدون در نظر داشت شب و روز، گرمی و سردی، گرسنگی و تشنگی سخت میکوشند تا تمرینات محاربوی شان را الی میعاد تعین شده موفقانه انجام دهند.

منسوبان ملی دفاعی و امنیتی کشور با سلاح و تخنیک دست داشته شان با گذشت هر روز به سوی مسلکی شدن میروند، و طبق قوانین و دسپلین سربازی، با اطاعت از اوامر آمرین و هدایات مقامات ذیصلاح رهبری وزارت دفاع ملی عمل و در راستای تامین صلح و امنیت، حراست از تمامیت ارضی، استقلال، نوامیس ملی و ارزشهای والای اسلامی در برابر دشمنان جبون تاریخ با قامت رسا میرزمند.

این نیروهای ملی که از اقوام و اقشار مختلف جامعه افغانی تشکیل گردیده اند، با شعار خدا (ج)، وطن و وظیفه با به اهتزاز نگهداشتن درفش سه رنگ کشور در شامخ ترین قله های سر به فلک کشیده این وطن وظایف و مسوولیت های ایمانی و انسانی شان را در قبال میهن موفقانه انجام میدهند.

چنانچه که منسوبان دلیر و با شهامت ارتش ملی کشور بخاطر نجات هموطنان ما از زیر سلطه ددمنشانه گروهای تروریستی طالب و داعش و تامین امنیت سراسری در کشور، عملیات های گسترده یی را تحت نام خالد در جریان سال جاری اجرا نمودند که در نتیجه توانستند، مخالفین مسلح دولت را تا لانه های تروریستی شان تعقیب و از بین ببرند.

تروریستان و دهشت افگنان به این تصور بودند که با اعلان عملیات تحت نام الفتح میتوانند بعضی از ولایات و ولسوالی های کشور را تحت قیمومیت خویش در آورده و با نشان دادن قوت و قدرت نظامی شان میتوانند در انزار مجامع بین الملل، تمرکز سیاسی و نظامی شان را بیشتر از پیش گسترش دهند.

ولی آنها در مقابله با فرزندان صدیق و راستین کشور ( نیروهای ملی دفاعی و امنیتی) به حقانیت موضوع پی برده و به وضوح دانستند که هیچگاهی نمی توانند از راه نظامی و زور پیروز میدان گردیده به اهداف نا مشروع خویش در وطن ما برسند. شورشیان طالب وداعش باید به صدای صلح خواهی مردم و دولت جمهوری اسلامی افغانستان لبیک گفته، اجازه ندهند تا دشمنان خارجی از اینها در راستای حصول منافع کشور شان سوء استفاده نمایند.

باید با یقین کامل ابراز نمود که قدرت و توانایی های نیروهای ملی دفاعی و امنیتی  کشور در میادین نبرد در مقابل دشمنان صلح و آرامش بازتاب جهانی یافته و مجامع بین المللی به این نتیجه رسیده اند که منسوبان با شهامت قوایمسلح افغانستان، میتوانند که به تنهایی در برابر تروریزم بین المللی مبارزه نمایند.

پس قدرت و توانایی نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور ستودنی است و مردم افغانستان به فرد فرد این نیروهای ملی که از متن جامعه کشور ما برخواسته اند افتخار مینمایند

ش- «مددی»