موضوع:پیرامون اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 26 قلم سامان آلات ابزار کار ورکشاپ ها برای سال مالی 1403

web_admin

Publish Date

Closing Date

Location Kabul

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک 26 قلم سامان آلات ابزار کار ورکشاپ های انجنیری ضرورت قطعات مرکزی و قول اردو های ساحوی از بابت سال مالی 1403 از روش داوطلبی باز داخلی باز نوع قرارداد باالمقطع.

دارای نمبرتشخصیه : (وزارت دفاع ملی -1403-اجناس- 0034- 25213)

به قیمت مجموعی مبلغ(2,079,532.98) افغانی با شرکت لوژستیکی عبدالمتین حاجی اسماعیل آدرس:چهاراهی 500 فامیلی، کابل.

ذریعه امریه نمبر (15691)مورخ 06/11/1445 مقام محترم وزارت دفاع ملی منظور گردیده است.

در صورتیکه اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه  اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طورکتبی توام بادلایل آن به ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا بروفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل معیاد فوق الذکروطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۴ - ۱۱:۴۶ kabul
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی مجدد پروژه { تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات (ساختمانی، شبکه برق و سیستم سولری و آبرسانی) اعمار (15) باب پوسته 10 نفری شامل تعمیر پوسته، گارد تاور، تشناب، حمام و دیوار احاطوی برای لوای پنجم سرحدی مربوط قول اردوی 207 الفاروق

اعلان دعوت به داوطلبی مجدد پروژه { تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات (ساختمانی، شبکه برق و سیستم سولری و آبرسانی) اعمار (15) باب پوسته 10 نفری شامل تعمیر پوسته، گارد تاور، تشناب . . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۴ - ۱۱:۴۶ kabul
Background image

پیرامون نشر اعلان یک قلم گیربکس وسایط انترنشنل برای سال مالی 1403

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وتدارک (یک) قلم گیربکس وسایط انترنشنل مودل 2006 الی 2017 ضرورت قطعات و جزوتامهای اردوی . . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۴ - ۱۱:۴۲
Background image

پیرامون نشر اعلان 20 قلم پرزه جات وسایط رنجر برای سال مالی 1403

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وتدارک (20) قلم پرزه جات مختلف النوع وسایط رنجر مودل 2006 الی 2012 ضرورت قطعات و . . .

Back to tenders